• front_daylife.png

Veiledningsopplegget er et tilbud til nåværende eller tidligere studenter tilknyttet utdanningsprogram i familieterapi og systemisk praksis, i Oslo, Bergen eller Sandnes. 

Les mer

Veiledningsopplegget er et tilbud til nåværende eller tidligere studenter tilknyttet utdanningsprogram i familieterapi og systemisk praksis, i Oslo, Bergen eller Sandnes. 

Les mer

Vi er begge utdannet familieterapeuter og har god erfaring med parsamtaler samt arbeid med familier og enkeltpersoner. 

Les mer

Vi er begge godkjente veiledere. Vi har solid erfaring som veiledere - både prosessveiledning på ulike arbeidssteder og saksveiledning med utgangspunkt i systemisk tilnærming. Vi er veiledere for studenter som er igang med videreutdanninger eller mastergrad i familieterapi og systemisk praksis.

Les mer
Kontakt oss
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Familieterapien.no

Vi jobber både sammen og hver for oss i forhold til par, familier, veiledning av enkeltpersoner eller grupper, gruppesamtaler, foredrag, arrangering av fagdager/seminarer etc. Som team representerer vi ulikhet både i kjønn, alder og arbeidserfaring. Ailin Strømsholm har sin hovederfaring fra klinisk arbeid og ledelse, mens Håkon Hårtveit henter sin erfaring fra klinikk og høgskolemiljø. Det gir en styrke i møte med par, familier og arbeidsplasser.