Familieterapi

04.08.2014

Vi er begge utdannet familieterapeuter og har god erfaring med parsamtaler samt arbeid med familier og enkeltpersoner. 

Systemisk tilnærming

Det er ikke alltid at et problem lar seg lokalisere utelukkende til det sted hvor smerten kjennes størst i øyeblikket. Dette er kjennetegnet på de problemer som kalles systemiske. De lar seg ikke lokalisere til et bestemt sted, men tilhører hele systemet, enten dette er den enkelte, parforholdet, søskenflokken eller hele familien. Slike problemer angår alle, og har betydning både for fortid, nåtid og fremtid.

I møte med slike vansker er det ikke selvsagt hvor man skal søke etter en løsning. En familieterapeut vil vanligvis være oppmerksom på dette og derfor forholde seg respektfullt - men aktivt - til alle de som på en eller annen måte er involvert i problemet.

Det betyr ikke at familieterapeuten alltid vil møte hele familien eller begge partene i et parforhold. Det kan godt være at det nyttigste vil være å møte de impliserte hver for seg.

 

 

Personlige forhold, Parforhold og familie

Av og til bare skjærer det seg, og det virker som man sitter fast i en ond sirkel.
Dess mer man strever for å løse et problem, dess verre blir det.

I slike situasjoner kan det være nyttig å drøfte situasjonen med en fagperson. Man kan da i fellesskap ofte finne frem til nye – og bedre - måter å håndtere det
hele på. Et nytt blikk på situasjonen og forslag om nye og uprøvde løsninger på problemene, kan ofte skape en ny situasjon. Det samme gjelder forholdet til kjæreste, ektefellem barn og annen familie.

Ikke mye er viktigere for oss enn forholdet til vår livspartner. Det er kanskjefamilieterapi.jpg først og fremst i forhold til ham eller henne at vi blir den vi er. I så viktige forhold vil det alltid være både gode og tunge dager. 

 

Vi tilbyr samtaler med par, enkeltpersoner og familier. Pris på parsamtaler er kr 1300. Enkeltpersoner kr 1000 og familier kr 1300.

 

Forespørsel om timeavtale
Navn:
*
E-post:
*
Telefon:
*
Kommentar:
Skriv inn koden