Veiledning i Roma, høsten 2014

13.03.2014

Veiledningsopplegget er et tilbud til nåværende eller tidligere studenter tilknyttet utdanningsprogram i familieterapi og systemisk praksis, i Oslo, Bergen eller Sandnes. 


Opplegget er basert på at elevene bringer eget materiale i en eller annen form, enten ved å ta opp faglige spørsmål og dilemma i tilknytning til praksis, eller ved å legge frem lydopptak eller videoopptak av eget arbeid. 

Fremlagt lyd- eller videopptak vil gi uttelling som direkte veiledning.

Informasjon om faglig innhold og opplegg Hovedaktiviteten på denne samlingen er drøfting av deltakernes praksis i lys av den teori som er presentert på utdanningen, og den enkelte deltakers egne livserfaringer.

Det er på denne samlingen ikke noe krav om fremleggelse av opptak fra praksis, men deltakere som likevel gjør dette vil få dokumentert timer med "direkte veiledning" på fremlagt materiale.

Arbeid med slikt materiale vil være en mer eller mindre sentral del av arbeidet, alt etter hvor mange som bringer med seg opptak. Hovedfokus vil uansett være på egen arbeidsstil, og det vil arbeides med rollespill og kasusdrøftelser innenfor en stram regi. Det vil bli gjennomført totalt 30 veiledningstimer. Veileder er godkjent av FO.

Det tas forbehold om tilstrekkelig mange påmeldinger. Alle leltakere ordner reise selv, og bestiller selv på hotellet når det er bekreftet at det er tilstrekkelig antall påmeldte.

 

 

Praktiske opplysninger

Sted: Hotel delle Muse, Roma. Det tas forbehold med hensyn til hotellet. Det kan bli nødvendig å finne annet, velegnet hotell i området.

Reise: Fly til Roma, og kort taxitur til hotellet.

Kostnader: 4 netter på middelklassehotell samt kostutgifter. Veiledningstimene koster kr 4000,- Leie av undervisningsrom og grupperom er inkludert i prisen for veiledningen.

Tid: Ankomst torsdag 18/9 -14 med oppstart fredag 19/9 kl 09.00. Avslutning søndag 21/9 klokka 18.00.

Antall: Det er plass til inntil 14 deltakere. Dersom en etablert gruppe ønsker å delta, er det fint om det er en som melder på alle.

Veiledere: Ailin Strømsholm og Håkon Hårtveit

Frist for påmelding er 1/6 2014. Meld deg på

Nærmere opplysninger, bruk kontaktskjema.

Last gjerne ned vår PDF