Veiledningsdager i Bergen

16.09.2014

Tilbudet er åpent for til sammen 14 deltakere som er studenter på videreudanning eller mastergradprogram i familieterapi og systemisk praksis i Oslo, Sandnes eller Bergen, eller andre tilsvarende utdanninger.

Om programmet:
Obs: Justert tidspunkt! 31/1, 1/2 og 2/2 2015. Opplegget vil gi til sammen ca. 30 veiledningstimer.

Programmet er bygget opp med fokus på å gi den enkelte terapeut tilbakemeldinger på ulike sider ved emosjonelle, kognitive og atferdsmessige mønstre i møte med andre.

Det blir lagt til rette for å øve på metodiske ferdigheter knyttet til utdanningens innhold. Programmet forutsetter ikke at alle bringer med seg materiale med film eller lydopptak av eget arbeid. Dersom noen likevel kan legge fram slikt materiale ( og dermed få dokumentert direkte veiledningstimer) er det likevel rom for det.

Mer detaljert program ved påmelding.

Det tas forbehold om tilstrekkelig mange påmeldte.

Praktiske opplysninger:

Sted: Lokale er enda ikke bestemt. Vi trenger å samarbeide med deltakerne for å finne et egnet lokale

Kostnader: Veiledningstimene koster kr 3500

Tid: Oppstart lørdag 30/1 kl 09.59 Avslutning mandag 2/2 kl ca 16.00.

Antall: Det er plass til inntil 14 deltakere.

Dersom en etablert gruppe ønsker å delta, er det fint om det er en som melder på alle.

Veiledere: Ailin Strømsholm og Håkon Hårtveit
Begge veilederne er godkjent av FO.

Nærmere opplysninger: 92 66 27 21

Last gjerne ned vår brosyre: Veiledningsdager i Bergen.