Veiledningsdager i Roma 2016

22.10.2015

Veiledningsopplegget er et tilbud til nåværende eller tidligere studenter tilknyttet utdanningsprogram i familieterapi og systemisk praksis, i Oslo, Bergen eller Sandnes. 


Opplegget er basert på at deltakerne bringer eget materiale i en eller annen form, enten ved å ta opp faglige spørsmål og dilemma i tilknytning til praksis, eller ved å legge frem lydopptak eller videoopptak av eget arbeid. 

Fremlagt lyd- eller videopptak vil gi uttelling som direkte veiledning.

Informasjon om faglig innhold og opplegg
Hovedaktiviteten på denne samlingen er drøfting av deltakernes praksis i lys av den teori som er presentert på utdanningen, og den enkelte deltakers egne livserfaringer.

Det er på denne samlingen ikke noe krav om fremleggelse av opptak fra praksis, men deltakere som likevel gjør dette vil få dokumentert timer med "direkte veiledning" på fremlagt materiale.

Arbeid med slikt materiale vil være en mer eller mindre sentral del av arbeidet, alt etter hvor mange som bringer med seg opptak. Hovedfokus vil uansett være på egen arbeidsstil, og det vil arbeides med rollespill og kasusdrøftelser innenfor en stram regi. Det vil bli gjennomført totalt 30 veiledningstimer. Veileder er godkjent av FO.

Det tas forbehold om tilstrekkelig mange påmeldinger. Alle leltakere ordner reise selv, og bestiller selv på hotellet når det er bekreftet at det er tilstrekkelig antall påmeldte.

 

 

 

Praktiske opplysninger

Sted: Hotel delle Muse, Roma. Et 3-stjerners hotell beliggende i Parioli-distriktet.

Reise: Fly til Roma, og kort taxitur til hotellet. NB: Ikke bestill billetter, før du har fått bekreftelse på at turen går etter planen.

Kostnader: 4 netter på middelklassehotell samt kostutgifter. Veiledningstimene koster kr 4000,- for totalt 30 veiledningstimer. Leie av undervisningsrom og grupperom er inkludert i prisen for veiledningen.

Tid: Oppstart fredag 15/4 kl 09.00. Avslutning søndag 17/4 klokka 16.00.

Antall: Det er plass til inntil 14 deltakere. Minimum 10. Dersom en etablert gruppe ønsker å delta, er det fint om det er en som melder på alle.

Veiledere: Ailin Strømsholm og Håkon Hårtveit

Frist for påmelding er 1/2 2016. Meld deg på

Nærmere opplysninger, bruk kontaktskjema.

Last gjerne ned vår PDF