Om oss

Vi jobber både sammen og hver for oss i forhold til par, familier, veiledning av enkeltpersoner eller grupper, gruppesamtaler, foredrag, arrangering av fagdager/seminarer etc. Som team representerer vi ulikhet både i kjønn, alder og arbeidserfaring. Ailin har sin hovederfaring fra klinisk arbeid og ledelse, mens Håkon henter sin erfaring fra klinikk og høgskolemiljø. Det gir en styrke i møte med par, familier og arbeidsplasser.

 

Håkon Hårtveit
hakon.png
Jeg har arbeidet siden 1975 som terapeut og familierådgiver, først ved Sagene familiekontor, Oslo Helseråd, frem til 1985. Deretter har jeg arbeidet med organisasjoner frem til 1990, samtidig som jeg etablerte en privat praksis som psykoterapeut. Fra 1990 deltok jeg i arbeidet med å etablere en videreutdanning i familieterapi ved Diakonhjemmets høgskolesenter. Denne utdanningen kalles i dag Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis. Jeg har hele tiden i tillegg arbeidet som veileder og terapeut.

Faglig sett vil nok mange knytte meg til den systemiske tradisjon, som jeg også har vært med på å utvikle i Norge. Selv vil jeg peke på at jeg også er fanatisk eklektisk.

Selv om jeg i de siste 20 år har vært tilknyttet akademia og deltatt i etablering av flere utdanninger i fagfeltet, er jeg først og fremst praktiker, opptatt av å være til nytte for den som sliter med seg selv eller andre.
Bøker og artikler som jeg har skrevet.

Ailin Strømsholm
IMG_9168.jpg
Jeg er utdannet sosionom med videreutdanning i familieterapi og ledelse. Jeg jobber som klinikksjef på Blåkors senter i Oslo. Jeg har tidligere jobbet i sosialtjenesten i 15 år - 14 år som avdelingsleder og prosjektleder. Jeg har erfaring med ungdom og familier innenfor offentlig hjelpeapparat. I tillegg har jeg erfaring med veiledning av familieterapistudenter samt ansatte i helse og sosialtjenesten, og parterapi - jeg har hatt eget firma siden 2009. 

Jeg er opptatt av hvordan man kan bruke samtaler for å skape endringsprosesser. Uansett hvilken kontekst eller rolle vi som hjelpere befinner oss i. Det er av og til viktig å beherske den kunsten det er å skape en "ut av kontoret opplevelse". Jeg mener at kontorer ofte er et godt sted for meningsfulle samtaler. Men man må klare å treffe hverandre på en slik måte at man sammen klarer å skape en forskjell. Ledelse er et svært og komplisert fagområde. Samtidig som det er noe praktisk og nært og noe som utføres hele tiden i det daglige. Jeg liker fagfokus også i lederrollen.