Bøker og artikler

Publiserte bøker:

Hårtveit, H., Johnsen, A. og Tømmerås, S.. Red. 1988.
Gjennom speilet og tilbake.
Refleksjoner om behandlingssystemer og systemisk behandling.
TANO a/s , 1988.


Hårtveit, Håkon og Jensen, Per
Familien pluss en
Tano Aschehoug 1999


Hårtveit, Håkon og Jensen, Per
Familien pluss en
Tano Aschehoug 2005 (rev. utgave)


Hårtveit, H og Jensen, P
Familjen pluss en
Mareld, Stockholm 2003

og

Hårtveit, H og Jensen, P
Familjen pluss en
Mareld, Stockholm 2005 (rev. utgave)


Hårtveit, H og Jensen, P
Familien pluss en
Utgis oversatt til dansk på Klint forlag, KPH., 2005


Hårtveit, H. (red)
Perspektiver på parforhold
Universitetsforlaget, 2005


Fagartikler i tidsskrifter og bøker

Caillé, P. og Hårtveit, H.. 1982:
Vanskene i parforholdet eller Guden Janus\\\' grimme ansikt.
Fokus på Familien, Vol 10,2, 77 -87.

Caillé, P. og Hårtveit, H.. 1982:
Paare in Schwierigkeiten oder: Das Grausame Anlitz des Janus.
Zeitschrift fur Systemische Therapie, Vol 2, Heft 8, 1985, 259 -269.

Caillé, P. og Hårtveit, H.. 1982:
Couples in difficulties or the Cruel Face of Janus.
Journal of Strategic and Systemic Therapies, Vol 3, 1, 1984, 1 - 11.

Caillé, P. og Hårtveit, H.. 1982:
Difficultes de la relation du couple ou le visage sombre de Janus.
i boken \\\"La therapie familiale - telle quelle?\\\" Yveline Rey (Red.)
Paris 1983.

Hårtveit, H. og Caillé, P. 1982:
Når forholdet har skjært seg. Fem par søker et nytt manuskript.
Fokus på Familien, Vol 10, 3, 116 - 131.

Hårtveit, H. og Caillé, P.
Scenes from a Couples Grouphe
Family Therapy Networker, Vol 8, 1, 1984, p.30.ff

Hårtveit, H. og Jensen, P. 1988.
Rapport fra det 1. familieterapeutiske Vatikankonsil
Fokus på Familien, Vol 16, 1.

Hårtveit, H.
Staff! Glimt fra arbeidslivet.
Fokus på familien, 1/92

Hårtveit, H.
Fire møter med et par
Fokus på familien, nr. 4. 1996

Hårtveit, H,
Livlinjer og livshistorier
Fokus på familien, nr. 3.2001.

Hårtveit, H.
Livløgner og løgnhistorier
Fokus på familien, 2003

Hårtveit, H
En annen slags samtale
Et forsøk med familierådgivning pr. telefon
Fokus på familien, 2/95

Hårtveit, H.
Annette får briller
En struktur for veiledning – uten veileder
Fokus på familien, 3-2005

og i

”Det reflekterende team i praksis” av J.Seikkula og
H. Eliassen. Universitetsforlaget 2006.

Hårtveit, H
Å arbeide med rammer
Fokus på familien, 2003.
Hårtveit, H
Ann-Karins kattepine
I Fantastiske Forbindelser,
DAFOLO, Kjøbenhavn, red.
René Kristensen, 2006

Hårtveit, H
Med hjertet i hendene
Skråblikk på det moderne parforholdet
Tidsskriftet IMPULS, høsten 2006.

Enkelte av disse artiklene kan leses på nettet. Gå inn på:
http://www.acu-vejle.dk/tidligere_konferencer/Stern&Lang/