Vi er begge godkjente veiledere. Vi har solid erfaring som veiledere - både prosessveiledning på ulike arbeidssteder og saksveiledning med utgangspunkt i systemisk tilnærming. Vi er veiledere for studenter som er igang med videreutdanninger eller mastergrad i familieterapi og systemisk praksis.

Les mer

Vi kan tilby veiledning av ledere eller ledergrupper. Dette for gi ledere muligheten til å tilegne seg økt innsikt i måten man praktiserer ledelse på. Vi har tro på at trygge ledere har lettere for å være synlig og tydelig i den daglige driften. 

Les mer

Arbeidsfellesskapet er viktig for vår trivsel. Om vi kjenner at vi fungerer der, og blir sett og hørt, skaper arbeidet overskudd og vekst. 

Les mer