Arbeidsplassen

10.07.2014

Arbeidsfellesskapet er viktig for vår trivsel. Om vi kjenner at vi fungerer der, og blir sett og hørt, skaper arbeidet overskudd og vekst. 

Trivsel på en arbeidsplass er oftest en funksjon av at man lykkes med det arbeidet som skal utføres. Trivsel er slik sett nesten alltid et biprodukt, ikke et mål i seg selv. Det er ikke noe man kan bestemme seg for å skape, men noe som kan vokse fram ved at man lykkes med sine oppgaver.
 
Av og til kan det - ikke minst i tilknytning til omorganiseringer - være nyttig at en gruppe kolleger på en arbeidsplass går inn i en veiledningsprosess. Fokus vil da gjerne i første omgang være selve arbeidsfellesskapet. Det kan være nyttig å se nærmere på hva som hindrer optimaliering av måloppnåelsen og - i neste omgang - den enkeltes trivsel.
 
Vi har begge lang erfaring med slikt arbeid og tar på oss slike oppgaver.
 

 

 

 

 

 

Forespørsel om veiledning
Navn:
*
E-post:
*
Telefon:
*
Kommentar:
Skriv inn koden