Veiledning av ledere

10.07.2014

Vi kan tilby veiledning av ledere eller ledergrupper. Dette for gi ledere muligheten til å tilegne seg økt innsikt i måten man praktiserer ledelse på. Vi har tro på at trygge ledere har lettere for å være synlig og tydelig i den daglige driften. 

Vi lever i de hastige forandringers tid. Alt synes være i ustanselig bevegelse. Endringer i et individ kan bidra til endringer i organisasjoner, og endringer i organisasjoner bidrar til – og krever – i sin tur endringer på individnivå. Lederen tilhører begge disse kategorier, og må ofte forholde seg til store eksterne endringer. Lederen må i tillegg bidra til å skape og vedlikeholde tilsvarende endringsprosesser i organisasjonen hun eller han leder. Samtidig må lederen se til at organisasjonen ikke mister sin identitet gjennom riene av ekstern og intern endring. Det sier seg selv at det ikke er lett. Vi opplever at det er ubehagelig å endre tilnærmingsmetoder og ”sannheter” vi er kjente med. Når man om leder skal se på handlingsalternativer i forbindelse med endringsprosesser, er det en klar fordel å kartlegge muligheter og begrensninger innenfor både det man er kjent med, og det som er nytt. Det handler om å tørre og se etter andre virkeligheter enn de som kjennes riktigst av den ene grunn at de er mest kjent. Dessuten handler det om å bli bevisst sine egne handlingsmønstre. 

En klok leder vil ønske seg ett bredt utvalg av gode redskaper. Med økt kunnskap, erfaring og øvelse vil man kunne ha økt situasjonsoverblikk.

Forespørsel om veiledning
Navn:
*
E-post:
*
Telefon:
*
Kommentar:
Skriv inn koden